sâmbătă, 10 martie 2012

Despre animale. (Psalmii 49,11; 8, 6-7; 148, 7,10). Planşă cu Psalmul 22, 1-2; Oiţă din carton şi vatăActivitate

Data: 10.03.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema: Despre animale. (Psalmii 49,11; 8, 6-7; 148, 7,10). Planşă cu Psalmul 22, 1-2; Oiţă din carton şi vată.

Obiective:
-          să-şi aducă aminte ce a creat Dumnezeu în a şasea zi a creaţiei (animalele şi oamenii;
-          să numească diverse animale şi să le descrie;
-          să să identifice oaia între alte animale (fişa cu păstorul şi drumul);
-          să explice şi să memoreze Ps. 22, 1-2;
-          să realizeze o planşă împreună cu ceilalţi copii;
-          să confecţioneze o oiţă din carton şi vată.

Materiale necesare:
o   foi / cartoane cu Psalmii  ...

o   imagini cu animale;
o   fişe cu păstorul şi oita 
o   vata
o   lipici

Desfăşurarea activităţii:
- La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
  • Tatăl nostru;
  • Rugăciune la intrarea în clasă;
  •  Rugăciunea de dimineaţă
-  Ne amintim despre zilele creaţiei, în special despre ziua a cincea a creaţiei (vieţuitoare marine, păsări).
- Citim versetele din Psalmii 49, 11; 8, 6,8; 148, 7,10 şi le explicăm. Copiii primesc foile cu versetele din psalmii amintiţi; colorează, ca de obicei, prima literă ornamentată şi apoi aşază foile în plicuri, alături de celelalte.
- Discutăm despre animale. Ce fel de animale cunoaşteţi? Care vă plac mai mult? Aveţi acasă animale? Cum sunt?
- Copiii vor vedea imagini din cărţi/albume cu animale. Discutăm despre miel, oaie şi despre faptul că Mântuitorul este numit în Sfânta Scriptură Mielul lui Dumnezeu. (A doua zi L-a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi I-a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!" - Ioan 1:29).
- Amintim, de asemenea, Psalmul 22,1-2: (1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi, 2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit). Discutăm despre faptul că Mântuitorul este numit de data aceasta Păstor, iar noi, oamenii – oi.
- Copiii vor primi fişele cu păstorul şi oiţe, apoi două cartoane mari pe care vor lipi icoana Mântuitorului şi oiţe cu numele lor.  Pe urmă, vor realiza oiţe din carton negru şi vată.

Activitatea practică: 
o   Copiii primesc fişe cu păstorul şi oiţa


o   Fiecare copil primeşte câte o foaie cu o oiţă şi vor fi împărţiţi în două grupe. Fiecare grupă va primi câte un carton A1 pe care vor lipi oiţele pe care şi-au scris numele.  Un copil din cele două grupe va scrie Ps. 22, 1-2 pe planşă;


o   Copiii primesc cartoane negre pe care îşi vor desena mâna. Apoi o decupează şi lipesc vată, astfel încât să obţină o oiţă.La sfârşit, mai citim o dată Psalmii 49, 11; 8, 6,8; 148, 7,10 , precum şi Psalmul 22, 1-2 şi rostim rugăciunea de mulţumire, Toţi cu inima curată.


Niciun comentariu: