duminică, 13 decembrie 2015

Ne pregătim pentru sărbătoarea Nașterii Domnului

Ieri am început repetițiile petru serbarea Nașterii Domnului. Am ales pentru anul acesta o poezie mai lungă, o am de câțiva ani, însă nu am păstrat sursa, așa că nu știu cui aparține, deși am încercat să dau de ea.

Naşterea Domnului

1.  Noapte tristă fără lună,
Cer plăpând fără de stele,
Lumea cum să fie bună,
Când e afundată-n rele? 
Plânge Eva, plâng strămoşii,
Aşteptarea e prea grea,
Ochii timpului sunt roşii...
Când pe cer apare-o stea!
 
 2.Iată, poposeşte o Fecioară,
Însoţită de-un moşneag;
Betleemul se-nfioară
Când ea, blândă, îi stă-n prag.
Străluceşte-aşa de tare
Faţa ei, izvor de har!
Lumea însă ochi nu are,
Nu o priveşte măcar...
 
 3.Iar Fecioara Prunc aşteaptă,
Rod al Duhului cel Sfânt,
Cum i-a spus îngeru-n şoaptă...
Şi de-atunci nouă luni sunt.
 
4.Au venit să se înscrie,
Pe drum, de la Nazaret;
Dumnezeu calea le-o ştie
Şi le dă un loc discret...
 
5.Lângă Betleem, o iesle
Ce demult se pregătea
Pentru noaptea de poveste
Când Fecioara-ncet venea.
 Numele Fecioarei Sfinte-i
Cel mai frumos dintre Sfinţi:
E „Maria"; înainte-i
Se plec îngerii uimiţi.
6.Ea în peşteră păşeşte,
Pietrele o aşteptau.
Timpul se înţepeneşte,
Prorociri se împlineau!
Pe fân rece se aşează
Ca pe-un tron împărătesc.
Steaua, sus, o luminează,
Cer, pământ se pregătesc...
 
7.Pentru ce minune mare
Ce-ncă ochiul n-a văzut?
Ce poate fi nou sub soare?
Timpul toate-a cunoscut...
 
 8.Spun profeţii cei din veacuri:
Se va naşte-n Betleem
Cel ce morţii va da leacuri,
Ca prin El să înviem!
S-a născut Mântuitorul,
Lerului Domnuţ din Cer,
Bucurie-n tot poporul,
Întristările ne pier.
 
 9.Pe firuţul razei lucii
Se înşiră un colind;
Asta e ofranda lumii:
Cântec pe Domnul vestind.
 
 10. Dar demult, în vremea ceea,
Trei crai mari s-au închinat,
Mergând până în Iudeea,
La Pruncuţul înfăşat.
11.Străbătut-au cale lungă,
Din trei ţări de Răsărit,
La Mesia să ajungă;
Steaua, ei au urmărit.
 
12.Aur are să-I ofere
Un crai de la Răsărit,
Pentru că a Sa putere
E de neasemuit.
Altul are să-I dea smirnă
Regelui nevinovat;
Pruncu-i dăruie odihnă
Inimii ce s-a-mpăcat.
 
13. Cu tămâie vine-n grabă
Un alt crai, cu chip smerit,
Preotului - Prunc să-I ardă,
Dar de bine mirosit.
 Însă steaua se ascunde
Chiar lângă Ierusalim.
Craii se întreabă: Unde
Este Pruncul, să-L găsim?
 
14. Era scris că va să nască
O Fecioară-n Betleem -
De viţă împărătească -
Profeţia azi vedem.
Şi-au plecat craii cu daruri,
Au ajuns la Domnul Sfânt,
La-Împăratul cel din ceruri
Ce venise pe pământ.
 
15. Au văzut-o pe Maria
Cum în braţe Îl ţinea,
Cuprinsu-i-a bucuria
Ce în Betleem domnea.
16. Lângă peştera-n lumină
Privegheau câţiva păstori;
Când, cântare din cer lină
Li s-a dăruit, spre zori.
Îngerii le-au gonit spaima,
Veste bună le-au adus:
Vor vedea Pruncul cu Mama
Şi vor şti că e Iisus.

17. Iute au plecat păstorii,
De oiţe şi-au uitat,
Bucuria sărbătorii
Naşterii - i-a-nveşmântat.

18. Ei s-au închinat în iesle
Copilaşului ceresc,
Apoi au dat lumii veste
De Pruncul împărătesc.

19. N-au avut, ca magii, daruri,
Doar o cunună de flori,
Şi-a inimilor nectaruri
I-au adus, bunii păstori.
Glas de îngeri şi de oameni
În peşteră s-a unit,
Cântă-ncet, căci Pruncul doarme,
Cu flori dalbe învelit... 

20. Au sosit colindătorii
Peste timp, la ieslea Sa;
Copilaşii ţin în mână
Sorcove şi clopoţei
Şi la peşteră-I anină
Flori de măr şi colăcei.

21. Mamele vin cu ştergare
Şi cu scutece de in,
Frumuşele, cu flori rare:
Albăstriţă, mac şi crin.
Cusăturile-s în cruce,
Tot cu Crucea lui Andrei,
Maicii i se dau marame
Cu fluturi, de borangic,
Cusute de mâini de mame
Care au câte-un prunc mic.

22. Se-ncălzeşte ieslea sfântă
De la dragi colindători,
Sufletele ne încântă
Minunatele urări.

23. Îngenunche şi bărbaţii
La Iisusul Domn Hristos,
Falnici precum iarna brazii,
Îi aduc dar luminos:
Un mieluţ alb cum e neaua,
Fluieraş din lemn de fag,
Miere, fagure de ceară,
Busuioc crescut cu drag.
 
24. Peştera e luminoasă,
Cerul este pe pământ,
Lumânări se-aprind în casă,
Vine Crăciunul cel sfânt."

25. Steaua an de an răsare
Într-al inimilor cer;
                                                            Ni se naşte-n suflet Soare,                                                    
E Hristosul, Lerui Ler.

26. Se colindă, se colindă
Printre fulgi de nea curaţi,
Fapte sfinte se perindă
Prin timp, celor adunaţi.


Pentru că nu avem timp prea mult pentru repetiții, fiecare copilaș a primit versurile pe care le are de rostit, colindele și învață acasă, astfel încât atunci când ne întâlnim, să putem repeta mai ușor.

Colindele sunt cele învățate anul trecut, cu acompaniament de păstăi de roșcove, nuci, toacă și clopoțel.

Colinde

1. Dimineaţa lui Ajunu

Dimineaţa lui Ajunu
Florile dalbe de măru
Vine Crăciun cel bătrânu`.

Da` el vine cam mereu,
Florile dalbe de măru,
Că i calu ciompovitu

Şi-ar trebui potcovitu,
Florile dalbe de măru
Cu potcoave de colacii

Şi cu cuie de cârnaţii,
Florile dalbe de măru
Şi-ar trebui adăpatu

Cu o vadră de vinarsu,
Florile dalbe de măru
Să o-nchinăm pe sub nasu.

Rămâi gazdă sănătosu,
Florile dalbe de măru,
Sănătosu şi voiosu.

3. Naşterea Domnului nostru


Naşterea Domnului nostru
Leru-i ler, florile dalbe,
Noi cu toţi ştim cum o fostu – bis

În iesle sărăcăcioasă
Leru-i ler, florile dalbe,
Vrut-a Domnul să Se nască – bis

Şi când S-a născut Hristosu
Leru-i ler, florile dalbe,
Irod a fost mâniosu – bis

Şi-a trimis poruncă-n ţară
Leru-i ler, florile dalbe,
Pe toţi pruncii să-i omoare – bis

De doi ani şi mai în josu
Leru-i ler, florile dalbe,
Ca să-l taie pe Hristosu – bis

Pe Hristos nu L-o tăiatu
Leru-i ler, florile dalbe,
Că din ţară o plecatu – bis

Şi de-acum până-n vecie
Leru-i ler, florile dalbe,
Mila Domnului să fie – bis

4. Praznic luminos

Praznic luminos,

Strălucind frumos,
Astăzi ne-a sosit
Şi ne-a veselit
Că Mântuitorul
Şi Izbăvitorul
Cu trup S-a născut.


Raiul cel închis

Azi iar s-a deschis

Şarpelui cumplit
Capul i-a zdrobit,
Şi strămoşii iară,
Prin Sfânta Fecioară,
Iar s-au înnoit.


Îngerii cântau,

Păstori fluierau,

Magii se-nchinau,
Toţi se bucurau.
Doar Irod era
Că se tulbura
De Naşterea Sa.


El Îl căuta,

Voind morţi-a-L da,

Dar Pruncul Iisus
Din Ţară S-a dus.
Fie lăudat,
Binecuvântat
De-a pururi, amin.


5. Veniţi astăzi credincioşii


Veniţi astăzi credincioşii 

Să săltăm, să săltăm

De Naşterea lui Hristos
Ne bucurăm [bis]
Căci el astăzi în Viflaem
S-a născut, s-a născut
Precum au vestit prorocii
De demult. 
În ieslea dobitocească
S-a culcat, s-a culcat,
Ca un prunc mic
În scutece înfăşat.
Îngeri şi păstori cântare
I-au adus, i-au adus
Şi noi sa-i cântăm mărire
Întru Cel de sus.
Pace şi bună-nvoire
Pe pământ, pe pământ
Căci azi s-a născut în iesle
Domnul sfânt.


6. Doamne, a Tale cuvinte


Doamne, a Tale cuvinte
Care le-ai spus mai-nainte
S-a-mplinit precum şi scrie
Moise la cartea întâie
O minune.

Dinspre Răsărit răsare
O stea cu lumină mare
Razele îşi răspândeşte
Pe trei crai povăţuieşte
O minune.

Steaua-i stema lui Hristos
Străluceşte prea frumos
De la stea s-a cunoscut
Că Mesia S-a născut,
O minune.

Fiind copii mici, nu se poate doar să repetăm fără să povestim/citim și să lucrăm ceva cu mânuțele noastre. Așadar, am vizionat un material despre Nașterea Domnului de aici.

Apoi, am citit cartea O noapte cu ninsoare, de M Christina Butler, o poveste despre un mic arici.

O noapte cu ninsoare

Mai multe despre această carte aici.
Mesajul este asemănător cu cel din istorioara din Pateric, cea despre Sfântul Macarie și strugurele.

Copiii au asemănat și ei cartea citită cu povestea lui Leon Magdan, Povestea unei familii fericite.

Am colorat scena Nașterii Domnului și confecționat un dar pentru cei dragi, un brăduț pe care să-l prindă copiii de felicitarea de Crăciun sau chiar de bradul împodobit.

Brăduț din:
- cleme de rufe din lemn
- fetru verde
- pom-pom colorați
- lipici


Cei mari s-au întâlnit astăzi după-amiaza și au repetat colinde, pentru Ajunul Crăciunului.


E o mare bucurie să vestim împreună Nașterea Domnului! 

sâmbătă, 5 decembrie 2015

Sfântul Nicolae

Pentru a ne pregăti pentru ziua Sfântului Nicolae, am colorat, am lipit și am cusut, în cadrul celor două ateliere desfășurate în paralel.

Cei mici au povestit despre Sfântul Nicolae, despre cum se pregătesc pentru primirea lui și despre așteptările lor. Au confecționat o felicitare cu icoana Sfântului și cu un brăduț din panglici. Au împodobit cu panglici și bețe, pentru că bețele ”doar ne atenționează că uneori, poate nu suntem atât de cuminți.”Astăzi fost o zi mai specială. Am avut musafiri: au venit la atelierul de cusături peste 30 de copii de la Școala Waldorf să învețe despre semnele cusute și despre semnificația acestora. Copiii de clasa a IV-a, însoțiți de d-na învățătoare Ofelia Dinescu, au fost foarte curioși, receptivi și dornici să afle cât mai multe. Unii dintre ei au adus de acasă ii, costume populare vechi și tare s-au mai bucurat când au aflat că modelele pornesc de la aceste semne și că reprezintă ceva, adică au o poveste.
În prezentarea mea am folosit materiale de pe blogul Semne cusute.


Mai întâi am povestit, pornind de la ceea ce au adus ei, mai apoi discuția a continuat cu semnele găsite între modelele prezentate. După aceea, au desenat pe hârtie câteva modele.
Au purtat cu bucurie și curiozitate, din mână în mână, o maramă din borangic și un brâu țesut.


”Uau, atingem firele de aur!” Așa s-au minunat când au atins firele de borangic pe care le am de la bunica.


Au cusut primele cruciulițe, dar mai întâi le-am arătat cum să coasă în cruciulițe, pe o traistă ca de uriaș, cu un ac mare (pentru păpușă). Am avut și ajutoare, pe Bianca și Cristina și le mulțumesc.Când ne-am apropiat de final, copiii au fost curioși și au pus întrebări despre cartea Comorile celor patru orașe. Timișoara povestită copiilor, publicată în 2014, la Editura Brumar. Să-i văd atât de preocupați și interesați de această carte a fost, pentru mine, cea mai mare bucurie!

N-ar fi fost ajun de Sfântul Nicolae, dacă nu am fi și colindat. Așa că, i-am chemat și pe cei mici, din sala alăturată și am colindat împreună. A fost spontan și atât de frumos! Mulțumim!
A fost o zi minunată și cred că fiecare dintre noi a plecat acasă mai bogat și plin de bucurie.

duminică, 29 noiembrie 2015

Sfântul Andrei

De ziua Sfântului Andrei ne-am întâlnit și ne-am rugat cu rugăciunile știute: Tatăl nostru, Doamne, Doamne ceresc Tată, Rugăciunea de dimineață, Maică Preacurată.Apoi, ca de obicei, ne-am adunat să povestim puțin despre Sfânta Ecaterina, pe care am sărbătorit-o în 25 noiembrie. Am folosit materialul pregătit pentru Zilele Educației Ortodoxe.

Ne-am amintit de Sfântul Andrei, am povestit și am înțeles cât este de important pentru noi, ca români, fiind numit ”Apostolul românilor”.


Copiii au colorat apoi icoana Sfântului Andrei și au învățat să realizeze  o ramă din hârtie, pe care au împodobit-o cu desene diverse.
Când desenul și rama au fost gata, am vorbit despre altă învățătură a Sfântului Andrei. El a venit pe teritoriul țării noastre să ne aducă învățăturile creștine, aratându-ne cum să le păstrăm pe acestea vii: prin întâlnirea noastră a tuturor în Biserică, acolo unde auzim Cuvântul lui Dumnezeu și prin aplicarea lor în viața de zi cu zi.

Așadar, am construit o biserică și am adus cât mai mulți oameni în biserică. Biserica a fost dintr-un plic, oamenii - din bețișoare de cafea. Tot din bețișoare de cafea au făcut cei mici crucea Sfântului Andrei.


Atelier de cusături

Ieri, la atelier, Bianca ne-a arătat ia ei. Mai are puțin și e gata! Însă a început-o în mai...Ce frumos arată altița, încrețul și mâneca în tablă! O ie în culorile noastre, românești.

Copiii învață din ceea ce văd, ascultă și trăiesc. Bucurie! 

Cămășuța cusută de Cristina pentru o fetiță, dar de botez, se conturează tot mai frumos.
Cămașa lui Tudor, cu  frunze de viță de vie, pe care am luat-o de model pentru o cămășuță de băiețel, tot pentru botez.Cum nu am găsit timp să cos modelul mai întâi, apoi să asamblez părțile cămășuței, am făcut invers, chiar dacă știu că așa nu se face...


Și iarăși am scos modele :-)Lada de zestre

Am primit câteva fotografii cu ii și cămăși cusute, din Caraș Severin și poveștile lor. Mulțumim frumos, Oltița!

Ia cu verde și cea cu vișiniu
Partea colorată este țesută cu verde, respectiv, cu vișiniu și cusut cu mătase albă. Bucățile acestea au format până în 2014 două fețe de pernă. Mama le-a desfăcut și le-a inserat în câte o ie croită de ea, a croșetat dantelă la mâneci și a cusut un model simplu în jurul gâtului. Se pare că părțile inserate ar fi fost țesute și cusute de bunica mea, Vida prin anii 60. Localitatea este Păltiniș, județul Caraș-Severin.

Iile cusute cu negru și cu gri/maro deschis
Au fost salvate anul trecut de mama mea, care a ajuns întâmplător la o bătrână din satul Delinești, Caraș-Severin. Erau aruncate în șoprul din spatele curții și urmau să fie arse, împreună cu mai multe perechi de cătrințe. Erau ale soacrei ei, care murise și cu care s-a certat o viață. Abia apuca să scape de ele.

Ia cusută cu maro și alb
A fost în același lot, al iilor pregătite să fie arse. Materialul era foarte deteriorat, așa că maică-mea a tăiat părțile cusute și le-a inserat în altă ie croită de ea.Ia multicoloră
Am primit-o de la doamna care îmi face pedichiura și este din Gătaia, Timiș. Are o vechime de circa 50 de ani. Atunci când a aflat că folosesc costumul popular, a scos-o din dulap, unde stătea nefolosită de ani de zile și mi-a dăruit-o.