sâmbătă, 21 septembrie 2013

Ateliere ArtCosmice. Despre muzică

Data: 21.09.2013
Vârsta: 11-15 ani
TemaAteliere ArtCosmice. Despre muzică și ritm
Coordonator:  Liliana Vid, prof. pian; Florin Lăzărescu, actor
          

 Prima întâlnire din cadrul ArtCosmice-lor reuniri cu adolescenţii s-a desfăşurat în domeniul muzicii clasice, avându-l ca ”material didactic” pe Ludwig van Beethoven, rebelul din Bonn, în prima parte a întâlnirii, pentru ca apoi copii să înveţe despre ritm prin jocuri practice.

           
   I.De ce ar fi muzica domeniu de interes pentru copii?
Pentru că muzica este forma de exprimare a sufletului, a gândurilor, a sentimentelor atunci când cuvintele sau gesturile nu mai sunt de ajuns.
            De ce să ne exprimăm prin  muzică clasică şi nu prin alt gen muzical?
Pentru că muzica clasică este cel mai complex şi profund gen muzical. Bogătia de sentimente, de impresii, de gânduri, care se regăsesc într-o persoana poate fi pusă în formă şi exteriorizată prin acest fel de muzică. O asemenea diversitatea de ritm, de armonie, de melodie ca în muzica clasică  nu o mai întâlnim în nici un alt gen muzical.  
            De ce Ludwig van Beethoven?
Pentru că viaţa şi muzica lui se oglindesc foarte bine şi frumos  una în cealaltă. Copiii au vizionat părţi dintr-un documentar care îl prezintă pe Beethoven în diverse ipostaze:
- un geniu al improvizaţiei şi un virtuoz al pianului, într-un concurs cu alt mare pianist al vremii. "Telespectatorii" au putut identifica în acestă scenă originalitatea în tehnică şi armonie, curajul de a exprima muzica sufletului său atât de diferită de aceea a compozitorilor contemporani lui, talentul sfidător şi ironic al lui Ludvig, dar sigur pe el şi atât de melodios.
- relaţia pe care a avut-o cu profesorul lui vienez Haydn, de la care a absorbit toată învăţătura trecutului despre clasicism şi preclasicism în muzică. Bazându-se pe tradiţie, adică pe formele şi armoniile deja existente în muzică, copiii au privit cum  Ludwig a putut să îşi caute şi în final să  descopere calea proprie, vocea interioară transpusă în muzică (furtunoasă, dezlănţuită, dar puternică şi totdeauna cu un final senin). 
-sentimentul de dragoste care l-a nutrit faţă de eleva sa, contesa Julieta Gucciardi pentru care a compus Sonata lunii.
- sfârşitul vieţii compozitorului, marcat de pierderea totală a auzului, ceea ce nu îl împiedică să compună Simfonia IX care se termină cu celebra Odă a bucuriei, un imn al armoniei şi înfrăţirii între oameni.


Această ultimă declarație muzicală a lui Beethoven arată foarte clar că rugăciunea lui către Dumnezeu - aceea de a-i dărui bucurie în viață -  a fost ascultată. Mai mult chiar, Dumnezeu l-a înzestrat cu putința de a împărtăși acestă bucurie oamenilor prin muzica lui. De altfel, se pare că Beethoven și-a dobândit liniștea interioară abia după ce a compus Simfonia a IX-a, considerând că atunci a reușit să exprime, în sfârșit, tot ceea ce Dumnezeu a sădit în sufletul și mintea lui.

Adresele de web unde se găsesc filmele BBC despre viața lui Beethoven sunt:
http://www.youtube.com/watch?v=YueD9vB51hk 
http://www.youtube.com/watch?v=5XsgaBl7KMI
http://www.youtube.com/watch?v=UUJW0AdFqlY

Adresa de web unde se găsește filmul artistic Immortal Beloved:

http://filmehd.net/immortal-beloved-1994-filme-online.html
            
    II. Deşi auzul său intern absolut a contribuit la faptul că Beethoven a continuat să compusă chiar surd fiind, copii au putut vedea cum el folosea uneori obiecte exterioare pentru a simţi mai bine ritmul pieselor sale.  
           Astfel că, în partea a doua a întâlnirii, copiii au învăţat ce este ritmul şi cum se ţine ritmul individual şi împreună prin diverse jocuri:
-  prin bătăi de palme , fiecare compunând un ritm propriu pe care trebuia să îl ţină paralel cu al celorlalţi.
- prin compunerea unui ritm care trebuia ţinut cu ajutorul unor borcane umplute cu grâu sau porumb în proporţii variabile. Sunetele borcanelor variau după cum erau scuturate sau lovite după un anumit ritm. 
- prin "maşina de scris", fiecare copil reprezenta anumite litere care trebuiau strigate după un ritm, literele ajutând la formarea unor cuvinte. 

Ateliere ArtCosmice. Sfânta Liturghie. Proscomidia


A inceput școala, începem și noi activitățile la "Peștișorul de aur".

În acest an, atelierele, pe care le vom numi „Atelierele ArtCosmice”, propun o serie de activităţi practice şi teoretice adresate copiilor (4-10 ani) şi tinerilor adolescenţi (11-15 ani), referitoare la locul omului în univers şi la universul nostru interior, cu referinţă la ideea de frumos şi artă, sublimate în Taina Sfintei Liturghii şi în artele seculare.

Prima întâlnire din anul şcolar 2013-2014 având ca temă generică Sfânta Liturghie, a avut ca subiect rânduiala tipiconală şi semnificaţiile proscomidiei.

Întâlnirea a constituit punctul de pornire al „Atelierelor ArtCosmice”, care se vor desfăşura în continuare, până la sfârşitul lunii noiembrie. Din acest motiv, la această întâlnire au participat ambele grupe de copii: 4-10 ani, respectiv 11-15 ani.

Prezentarea a fost realizată de către Pr. Constantin Jinga, care a început prin a explica semnificaţiile termenilor „Sfânta Liturghie” şi „Proscomidie” şi a vorbit pe scurt despre caracterul cosmic şi duhovnicesc al acestora.

În continuare, părintele a prezentat obiectele liturgice utilizate în cadrul proscomidiei: sfântul disc, steluţa, sfântul potir, sfânta copie şi acoperămintele pentru vase, precum şi materiile (prescurile, vinul şi apa) – vorbind despre semnificaţiile acestora în diferitele momente ale sfintei liturghii.
 Copiii s-au apropiat în jurul unei măsuţe special amenajate în acest sens şi au urmărit cum părintele, luând fiecare prescură în parte, a scos miridele din prescuri, a turnat vin şi apă în sfântul potir, a aranjat miridele pe sfântul disc într-o anumită ordine şi a explicat pe înţelesul copiilor forma şi poziţia fiecărei miride pe sfântul disc şi etapele a proscomidiei.


 

Am văzut astfel că pregătirea agneţului şi a celorlalte miride şi punerea înainte a acestora spre prefacere şi împărtăşire euharistică semnifică aşezarea laolaltă a darurilor credincioşilor în matricea Bisericii. Proscomidia cuprinde tema lucrării mântuitoare şi a jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, precum şi a lucrării Bisericii, în aspectul ei Biruitor şi în cel Luptător. Complexul simbolic care se constituie în finalul proscomidiei relevă icoana desăvârşită a Bisericii, ca trup şi mireasă a Mântuitorului. De altfel, atunci când sunt aşezate pe masa sfântului altar, Sfântul Potir se află în dreptul icoanei Mântuitorului din iconostas, iar Sfântul Disc este în dreptul icoanei Maicii Domnului – la fel după cum stau şi mirii care urmează a fi cununaţi, înaintea iconostasului. Acest aspect, împreună cu toate elementele care compun proscomidia: obiectele de cult, pâinea, vinul, apa, osteneala oamenilor care le-au realizat, lucrarea preotului slujitor şi desăvârşirea lor în biserică, în cadrul sfintei liturghii – sunt importante pentru înţelegerea caracterului universal al acestei sfinte taine: practic vorbind, întreaga creaţiune participă la săvârşirea ei şi, prin buna voire a Tatălui, cu jertfa Fiului şi prin lucrarea desăvârşitoare a Duhului Sfânt, lumea întreagă devine pregustare a Raiului şi se împărtăşeşte din iubirea infinită şi de viaţă dătătoare a lui Dumnezeu.


  În încheierea primei părţi a întâlnirii, părintele a pregătit prescurile rămase după scoaterea miridelor, aşa cum se pregăteşte, în cadrul sfintei liturghii, anafura. Bucăţele de „anafură” au fost apoi împărţite copiilor şi tuturor celor care au participat la prezentare. În partea a doua a întâlnirii, cei mici au colorat două imagini: cu Sfântul Disc și  Potirul și așezarea miridelor pe Sfânul Disc.

Apoi, și cei mici și cei mari, au fământat aluat și fiecare a făcut câte o prescură.
vineri, 20 septembrie 2013

Ateliere ArtCosmice

Ateliere ArtCosmice

Atelierele din toamna acestui an se desfășoară pe parcursul a 6 întâlniri cu tot atâtea teme diferite. Atelierele propun o serie de activităţi practice şi teoretice adresate copiilor (4-10 ani) şi tinerilor adolescenţi (11-15 ani), referitoare la locul omului în univers şi la universul nostru interior, cu referinţă la ideea de frumos şi artă, sublimate în Taina Sfintei Liturghii şi în artele seculare (vor fi discuții despre muzica, film, lectura, fotografie etc.). De aceea atelierele se vor numi "ArtCosmice".
Acestea se desfășoara în paralel cu cele pentru copiii intre 4-10 ani (sâmbăta, între 10-12).

Vârsta: 4-10 ani
Tematica: Sfânta Liturghie

Coordonator: Florina Jinga, prof. religie

Vârsta: 11-14 ani
Tematica: Ateliere ArtCosmice
Coordonatori: Liliana Vid, prof. muzică; Florin Lăzărescu, actor
Coordonator: Laura Petru, artist plastic
Coordonator: Pr. Constantin Jinga
  • 9 noiembrie –  Paradox și cardinalitate în Idiotul lui Feodor Dostoievski. Ludicul ca manifestare a libertații
Coordonator: Camelia Cimponeriu, prof. Limba și Literatura română
  • 16 noiembrie – Atelier foto. Micro și macro fotografie
Coordonator: Camil Mihăescu, conf. univ. dr. la FAD

Coordonator: Ilie Bujancă, kineto-terapeut; Cătălin Petru, inițiator Alergotura