sâmbătă, 25 februarie 2012

Despre zi și noapte (Psalmii 135, 7-9, 148, 3)


Activitate

Data: 25.02.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema: Despre zi şi noapte (Psalmii 135, 7-9, 148, 3). Figurine cu soarele, luna şi stelele

Obiective:
-         să-şi aducă aminte ce a creat Dumnezeu în a patra zi a creaţiei (soarele, luna, stelele);
-         să recunoască sistemul nostru solar (machetă);
-         să numească planetele sistemului nostru solar şi să le coloreze pe o foaie;
-         să stabilească legătura între creaţia din ziua a patra (soare, lună, stele - planete) şi lucrarea practică pe care o au de realizat (figurine cu soarele, luna, stelele)

Materiale necesare:
o   foi / cartoane cu Psalmii 135, 7-9, 148, 3
o   triunghiuri şi cercuri galbene, portocalii şi albastre, din hârtie;
o   beţişoare (de frigărui);
o   lipici

Desfăşurarea activităţii:
- La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
  • Tatăl nostru;
  • Rugăciune la intrarea în clasă;
  • Rugăciunea de dimineaţă
-  Ne amintim despre zilele creaţiei, în special despre ziua a patra a creaţiei (soare, lună, stele – planete).
- Citim versetele din Psalmii 135, 7-9, 148, 3  şi le explicăm. Copiii primesc foile cu versetele din psalmii amintiţi; colorează, ca de obicei, prima literă ornamentată şi apoi aşază foile în plicuri, alături de celelalte.
soarele si luna


- Discutăm despre planete. Cum se numeşte planeta noastră? Ce alte planete mai cunoaşteţi? Ce ştim despre soare? Dar despre lună şi stele? Ce este sistemul nostru solar? 

povestea soarelui 


- Copiii privesc macheta cu sistemul solar.

- Pentru că se apropie 1 martie, vorbim şi despre mărţişoare.

Activitatea practică
o   Fiecare copil primeşte triunghiuri şi cercuri (galbene, portocalii şi albastre – din hârtie), beţişoare şi lipici;

o   Cei mici recunosc figurile geometrice şi apoi lipesc pe câte un beţişor cercurile şi triunghiurile, astfel încât să aibă soare, lună şi stea.

o   Copiii confecţionează şi un mărţişor din hârtie, o inimioară, pentru mama, de 1 martie.

La sfârşit, mai citim o dată Psalmii 135, 7-9, 148, 3 şi rostim rugăciunea de mulţumire, Toţi cu inima curată.

sâmbătă, 18 februarie 2012

Despre cer şi pământ (Psalmii 96, 1; 103, 3; 117, 22). Hrisma pictată pe piatră. Sfântul Teodor Tiron


Activitate

Data: 18.02.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema: Despre cer şi pământ (Psalmii 96, 1; 103, 3; 117, 22). Hrisma pictată pe piatră. Sfântul Teodor Tiron


Obiective:
- să-şi aducă aminte ce a creat Dumnezeu în a doua zi şi a treia zi ale creaţiei;
- să recunoască icoana Sfântului Teodor Tiron, să-i povestească, pe scurt, viaţa şi minunea în urma căreia avem obiceiul de a pregăti colivă pentru cei răposaţi;
- să stabilească legătura între creaţia din cele două zile (cer, ape, pământ, vegetaţie) şi lucrarea practică pe care o au de realizat (hrisma pictată pe o piatră; din grâu-colivă);
- să utilizeze suporturi alternative pentru pictură (piatră);
- să prepare o colivă.

Materiale necesare:
o   foi / cartoane cu Ps. 96, 1; 103, 3; 117, 22
o   foi cu informaţii despre viaţa Sfântului Teodor Tiron;
o   pietre netede (adunate din râu);
o   pensule, culoare aurie;
o   caserole / farfurii; grâu fiert; ingrediente pentru prepararea colivei;

Desfăşurarea activităţii:
- La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
  • Tatăl nostru;
  • Rugăciune la intrarea în clasă;
  • Rugăciunea de dimineaţă
-  Ne amintim despre zilele creaţiei, în special despre zilele a doua şi a treia (cer, pământ, ape, vegetaţie).
-  Copiii primesc 2 foi/cartoane cu versetele care amintesc de zilele amintite şi colorează litera ornamentată.6,103,117
- Citim versetele din Psalmii 96, 1; 103, 3; 117, 22  şi le explicăm; pun accentul pe Psalmul 117, 22: „Piatra pe care n-au băgat-o în seamă zditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.” Este vorba despre un verset mesianic, ce prevesteşte venirea Mântuitorului. Astfel, Mântuitorul este asemănat cu o piatră.
-  Le explic ce este Hrisma (Hrismă = mir, iar „Hristos” însemnă, în lb.gr., „Cel Uns”; Hrisma este şi o reprezentare grafică ce face referire la Mântuitorul.
literele greceşti H = gr. X; R = gr. P)

           
- Copiii introduc cele două foi/cartoane în plicul în care se păstrează şi celelalte pagini pentru cartea despre Psalmi. 


-  Discutăm despre vegetaţie, despre grâu, din care se face coliva. Apoi, copiii ascultă povestea Sf. Teodor Tiron şi de ce preparăm colivă. Activitatea practică:  
o   Fiecare copil primeşte câte o piatră netedă, pensulă şi culoare aurie.
o   Pictează hrisma pe piatră şi se lasă la uscat;


o   Copiii primesc caserole/farfurioare şi grâu fiert. Fiecare prepară o colivă adăugând: zahăr, nucă, cacao, stafide, etc. 
o   După preparare, copiii o mănâncă bucuroşi.


La sfârşit, mai citim o dată Psalmii 96, 1; 103, 3; 117, 22 şi rostim rugăciunea de mulţumire, Toţi cu inima curată.

sâmbătă, 11 februarie 2012

Despre lumină (Psalmii 103, 1-2; 96,12-13). Confecţionare lumânare

Activitate

            În 11.02.2012 am reluat o activitate din 2009, desfaşurată în cadrul Atelierelor de măiestrie
                Ar fi necesare unele precizări:
- Discutăm despre lumină în contextul zilelor creaţiei, amintind că la activitatea precedentă am vorbit despre întreaga creaţie a lui Dumnezeu.
- Este important sa reţina că, în cadrul întâlnirilor, reluăm discuţia despre fiecare zi a creaţiei în parte, astfel că această primă întâlnire, după vizita de la muzeu, are tema “Lumina”.
-  Mai întâi copiii primesc foile/cartoanele (pentru carte) cu versetele despre lumină din Psalmi ps 103, 1-2 și colorează prima literă de pe foile primite.
lumina
- Luăm în discuţie Povestea lumânării