duminică, 15 noiembrie 2009

Ateliere de măiestrieATELIERE DE MĂIESTRIE

Tema: Rugăciunea. Locul meu de rugăciune

(12 septembrie -14 noiembrie  2009)

Atelierele de măiestrie se concretizează în activităţile ce se  desfăşoara pe parcursul a 10 întâlniri cu copiii (4-8 ani), sâmbăta, între orele 10-12, la Clubului pentru copii al Fundaţiei Antimis, Peştişorul de aur.

Tema activităţilor este: Rugăciunea. Locul meu de rugăciune. În cadrul Atelierelor, copiii vor învăţa despre rugăciune şi vor realiza un loc de rugăciune personal, sub îndrumarea coordonatorilor: preoţi, profesori şi părinţi.
         
La finalul unei activităţi, fiecare copil va avea câte un obiect, necesar locului de rugăciune, realizat de el. În urma celor 10 ateliere, copiii se vor bucura de: mătanie, cruce, sfeşnic, lumânare, candelă, carte de rugăciuni, semn de carte, icoană şi o măsuţă-suport.

Programul atelierelor:
Coordonator: prof. Florina Jinga
Coordonator: Cătălina Chelaru
                             -Cruce – confecţionare din lemn (băieţi)
Coordonator: maistru Costică Chelaru
Coordonator: Cătălina Chelaru
                             -Cruce – suportul din lut (continuare-băieţi)
Coordonator: maistru Costică Chelaru
Coordonator: prof. Rodica Poganu
- 10 octombrie -   Atenţia la rugăciune
Coordonator: psiholog Amalia Doboş
Coordonator: dr. vet. Daniel Popovici
prof. Florina Jinga
Coordonator: prof. Ana-Maria Cuteanu
Coordonator: ing. Mihai Furtos
Coordonator: Cătălina Chelaru
 Coordonator: Pr. Constantin Jinga
prof. Florina Jinga


sâmbătă, 14 noiembrie 2009

Sfinţirea locurilor de rugăciune


Activitate 
 
Vârsta: 4-8 ani
Obiective:
-         să finalizeze obiectele necesare locului de rugăciune;
-         să-şi consolideze unele abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică.
-         să asculte cu atenţie cuvintele preotului;
-         să se comporte cu bunăcuviinţă în timpul slujbei de sfinţire;
-         să conştientizeze importanţa sfinţirii locului de rugăciune.

Materiale necesare:
            - toate obiectele realizate: carte, semne de carte, lumânare, candelă, cruce cu busuioc, icoană, metanier, măsuţele suport

Coordonatori: pr. Constantin Jinga; prof. Florina Jinga

Desfăşurarea activităţii:

La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
- Tatăl nostru;
- Rugăciune la intrarea în clasă;
- Rugăciunea de dimineaţă

După rugăciuni, îi voi întreba pe copii despre locul în care ne-am rugat (în faţa altarului, în biserică) şi ne vom reaminti ceea ce am realizat în cadrul activităţilor anterioare: cărţile de rugăciune, crucile din lemn împodobite cu busuioc, semnele de carte, candelele, lumânările, icoanele, măsuţele suport şi metanierele deja realizate. Apoi ne vom aminti despre atenţia la rugăciune şi cum ne putem ţine gândurile îndreptate către Dumnezeu. Vom vorbi despre faptul că toate obiectele realizate în întâlnirile anterioare ne ajută să ne rugăm mai uşor. 
Apoi, vor finaliza acele obiecte pe care nu le-au terminat în activităţile anterioare. Îşi vor duce măsuţele şi toate obiectele în faţa altarului şi le vor pregăti pentru sfinţire. După ce le-au aranjat pe toate, se vor aşeza în genunchi şi vor aştepta cuminţi ca părintele să le vorbească.

 
 Părintele le va explica copiilor despre importanţa unui loc de rugăciune în casele noastre şi despre  obişnuinţa noastră de a ne ruga în fiecare zi.
Apoi, va săvârşi slujba de sfinţire a locurilor de rugăciune realizate de copii.
La sfârşit, rostim rugăciunea de mulţumire.

sâmbătă, 7 noiembrie 2009

Metanierul – ajutor în rugăciune


Activitate 

Vârsta: 4-8 ani
Obiective:
-         să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea mătăniilor;
-         să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură (şnururi de piele mai groasă);
-         să-şi formeze şi să-şi consolideze unele abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică.
-         să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor;
-         să conştientizeze importanţa lucrării pe care o au de realizat.

Materiale necesare:
            - şnururi de piele de diferite culori

Coordonator: Cătălina Chelaru

Desfăşurarea activităţii:

La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
 • Tatăl nostru;
 • Rugăciune la intrarea în clasă;
 • Rugăciunea de dimineaţă

După rugăciuni, îi voi întreba pe copii despre locul în care ne-am rugat (în faţa altarului, în biserică) şi ne vom reaminti ceea ce am realizat în cadrul activităţilor anterioare: cărţile de rugăciune, crucile din lemn împodobite cu busuioc, semnele de carte, candelele, lumânările, icoanele şi măsuţele suport deja realizate. Apoi ne vom aminti despre atenţia la rugăciune şi cum ne putem ţine gândurile îndreptate către Dumnezeu. Vom vorbi despre faptul că toate obiectele realizate în întâlnirile anterioare ne ajută să ne rugăm mai uşor. La fel sunt şi mătaniile .
Voi explica cele două sensuri ale cuvântului mătanie:
1.      închinare înaintea lui Dumnezeu;
2.      obiect ce ne ajută în rugăciune; metanierul este un şirag format din mai multe noduri, confecţionate, de regulă, din lână, dar poate fi confecţionat şi din alte materiale. Ele folosesc pentru a ajuta la concentrarea la rugăciune; pe fiecare nod se spune Rugăciunea inimii:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”

Vor asculta istoria apariţiei primelor mătănii şi apoi le vor confecţiona, într-un mod simplu, ei înşişi.

Odată, un monah a făcut noduri pe o sfoară, pe care a folosit-o pentru a-şi îndeplini canonul zilnic de rugăciuni. Dar efortul bietului călugăr era în zadar. Diavolul nu înceta să-i desfacă nodurile din sfoară. A apărut însă un înger care l-a învăţat să facă nodurile sub formă de cruci suprapuse, iar pe acestea, diavolul nu le-a mai putut desface. aici

Vor afla că primele metaniere au fost confecţionate din lână. Ideea era să se împletească rugăciunea cu munca. („Ora et labora” = roagă-te şi lucrează).
Îi voi anunţa că îşi vor realiza propriile metaniere, mai simplu, potrivit pentru vârsta lor, din şnururi de piele.
Vor primi explicaţiile necesare pentru a putea pregăti metanierul.
La sfârşit, rostim rugăciunea de mulţumire.

sâmbătă, 31 octombrie 2009

Măsuţe suport


Activitate

Vârsta: 4-8 ani
Obiective:
-         să conştientizeze importanţa locului de rugăciune din casele noastre;
-         să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea măsuţelor din lemn;
-         să-şi formeze şi să-şi consolideze unele abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică.
-         să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite.

Materiale necesare:
- lemne dinainte pregătite pentru măsuţe (preasamblate);
- lipici pentru lemn;
- bormaşină (două)
- şuruburi

Coordonator: ing. Mihai Furtos

Desfăşurarea activităţii:

La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
 • Tatăl nostru;
 • Rugăciune la intrarea în clasă;
 •  Rugăciunea de dimineaţă

După rugăciuni, îi voi întreba pe copii despre locul în care ne-am rugat (în faţa altarului, în biserică) şi ne vom reaminti ceea ce am realizat în cadrul activităţilor anterioare: crucile din lemn împodobite cu busuioc, semnele de carte, candelele, lumânările şi icoanele deja realizate. Unde le vor aşeza pe toate? Vor descoperi ei înşişi că mai au nevoie de un suport unde să aşeze toate aceste lucruri.
În întâlnirea de astăzi, vor avea de realizat suportul pe care vor aşeza obiectele deja confecţionate, locul de rugăciune propriu-zis.
Coordonatorul împarte fiecăruia dintre ei lemnele pentru realizarea măsuţelor suport: 4 picioare, blatul măsuţelor, alte lemne dinainte pregătite, necesare lucrării. Fiecare, lipeşte mai întâi, după indicaţii, picioarele măsuţei cu lipiciul special, fiind supravegheaţi de coordonatorul activităţii.
  Apoi, fiecare copil, ajutat de coordonator, va folosi bormaşina pentru a fixa şuruburile în fiecare picior al măsuţei. În felul acesta, măsuţele suport sunt fixate şi se pot finaliza. Se lasă cu picioarele în sus, până se usucă lipiciul.
            Acum sunt pregătite pentru a li se da utilitatea pentru care au fost confecţionate!
La sfârşit, ne rugăm cu rugăciunea Toţi cu inima curată.

sâmbătă, 24 octombrie 2009

Icoana fereastră spre cer


Activitate

Vârsta: 4-8 ani
Obiective:
-         să recunoască icoana între alte tablouri
-         să înţeleagă rostul icoanelor în cultul religios;
-         să-şi formeze şi să-şi consolideze unele abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică;
-         să realizeze o icoana în tehnica litografiei, prin şlefuirea lemnului şi lipirea icoanei pe lemn.

-         Materiale necesare:
- lemne pentru icoane;
- şmirglu;
- aracet;
- icoana Maicii Domnului tipărită pe carton

Coordonator: artist plastic Ana Maria Cuteanu

Desfăşurarea activităţii:

La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
 • Tatăl nostru;
 • Rugăciune la intrarea în clasă;
 •  Rugăciunea de dimineaţă

După rugăciuni, îi voi întreba pe copii despre locul în care ne-am rugat (în faţa altarului, în biserică) şi ne vom reaminti ceea ce am realizat în cadrul activităţilor anterioare: crucile din lemn împodobite cu busuioc, semnele de carte, candelele şi lumânările. Îşi vor aminti despre candele şi lumânări şi necesitatea aprinderii lor în faţa icoanelor. Apoi, vom discuta despre icoane şi însemnătatea lor. Icoana este ca o fereastră spre cer. Privind-o, ne putem apropia de Dumezeu mai uşor. Atunci când vrem să ne amintim de cineva drag, privim fotografia persoanei la care ne gândim şi parca ne alină dorul. La fel şi cu icoana, când vrem să vorbim cu Dumnezeu şi să Îl simţim aproape, imaginea Lui sau a oricărui sfânt, ne ajută să ne apropiem mai mult de Împărăţia Lui şi să ajungem într-o comuniune cu sfinţii.

Apoi copiii vor recunoaşte Persoanele sfinte din câteva icoane.
Vor primi, apoi, lemnele pe care trebuie să le pregătească pentru a lipi pe ele icoana Maicii Domnului. Le vor şlefui până devin netede. După îndepărtarea prafului, vor da un strat de aracet pe lemn şi aşteaptă să se usuce. Vor mai da încă un strat de aracet şi  vor lipi icoana cartonată. Când icoanele sunt lipite, se pun sub greutăţi, pentru a se lipi bine.
           
 La sfârşit, ne rugăm cu rugăciunea Toţi cu inima curată.

sâmbătă, 17 octombrie 2009

Despre albine; Hristos – Lumina lumii. Confecţionare lumânări, candelă


Activitate

Vârsta: 4-8 ani 
Obiective:
-         să recunoască albina între alte insecte;
-         să  povestească despre viaţa albinelor şi să afle felul în care se produce mierea şi ceara;
-         să înţeleagă rostul folosirii lumânărilor în cultul religios, în biserică, acasă;
-         să facă analogia dintre sintagma „Hristos este lumina lumii” şi lumina lumânărilor;
-         să-şi formeze şi să-şi consolideze unele abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică;
-         să confecţioneze lumânări din ceara.

Materiale necesare:
- imagini cu diferite aspecte din viaţa albinelor, pe suport electronic;  videoproiector;
- un fagure mare cu miere;
- foi din fagure de ceară, pentru confecţionrea lumânărilor şi sfoară de bumbac

Coordonatori: prof. Florina Jinga; dr. vet. Daniel Popovici

Desfăşurarea activităţii:

La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute: 
  
- Tatăl nostru;
Rugăciune la intrarea în clasă;
Rugăciunea de dimineaţă

- Discutăm despre locul în care ne-am rugat (în faţa altarului, în biserică) şi ne reamintim ceea ce am realizat în cadrul activităţilor anterioare: crucile din lemn împodobite cu busuioc, semnele de carte şi candelele.
- Discutăm despre candele şi necesitatea aprinderii lor în faţa icoanelor, explicându-le sintagma „Hristos este lumina lumii”. Aşa cum învăţăturile Mântuitorului şi Sfânta Împărtăşanie ne luminează sufletele, curăţindu-le şi înnoindu-le, aşa flacăra candelei sau a lumânării străluceşte în faţa icoanelor, amintindu-ne de lumina Mântuitorului Hristos. Le voi explica, de asemenea, copiilor că lumânările sunt făcute din ceară curată, făcută de albine, şi repezintă, prin arderea lor, jertfa, sacrificiul de sine.

- Apoi copiii vizionează imagini cu aspecte din viaţa albinelor şi le vor fi descrise stadiile prin care trec albinele. Coordonatorul activităţii le-a vorbit nu numai despre miere, cât şi despre polen, propolis şi alte foloase ale albinelor.- Copiii gustă dintr-un fagure cu miere. După ce s-au îndulcit cu miere şi au înţeles că ceara din care e făcut fagurele nu se mănâncă, a primit fiecare câte o foaie de ceară. Din aceasta copiii au învăţat, cu răbdare, să confecţioneze lumânări, înfăşurând cu atenţie şi strâns ceara, în jurul unei sfori de bumbac.


\

- La sfârşit, când lumânările au fost aproape gata, le-au finalizat, având grijă de capetele lumânărilor.
             - Ne rugăm cu rugăciunea Toţi cu inima curată.

sâmbătă, 3 octombrie 2009

Busuiocul - plantă sfinţitoare; plantă aromatică


Activitate 
Vârsta: 4-8 ani
Obiective:
-         să recunoască planta numită busuioc şi să-şi împodobească crucile cu busuioc;
-         să  povestească legenda busuiocului şi să conştientizeze importanţa acestei plante în biserică;
-         să afle felul în care se cultivă busuiocul şi să planteze fire de busuioc în curtea bisericii;
-         să-şi formeze şi să-şi consolideze unele abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică;
-         să prepare o salată capresse

 Materiale necesare:
- plante verzi de busuioc pentru împodobit crucile; 
- fire de busuioc cu rădăcină pentru plantare; săpăligi; 
- ingrediente salată capresse: roşii, ulei de măsline, mozzarela, sare, frunze proaspete de busuioc    

Coordonator:  prof. Rodica Poganu

Desfăşurarea activităţii:
La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
 • Tatăl nostru;
 • Rugăciune la intrarea în clasă;
 •  Rugăciunea de dimineaţă

După rugăciuni, îi voi întreba despre locul în care ne-am rugat ( în faţa altarului, în biserică) şi ne vom reaminti ceea ce am realizat în cadrul activităţilor anterioare: crucile din lemn, candelele şi semnele de carte. Apoi le voi arăta busuiocul, solicitându-i să îl recunoască. Aşezaţi în semicerc, copiii vor asculta legenda busuiocului, reţinând importanţa busuiocului în viaţa Bisericii.
 Pornind de la istorioara povestită, copiii vor înţelege mai uşor ceea ce au de făcut: să împodobească crucile cu busuioc. De asemenea, trebuie să reţină ca atunci când planta se usucă, să adune seminţele, să le păstreze şi să le semene într-un ghiveci sau în grădină pentru a răsări o plantă nouă.
            Apoi, copiii împreună cu coordonatorii, ies în curte şi, câte doi, plantează fire de busuioc.


          Întorcându-se în spaţiul clubului „Peştişorul de aur”, cei mici prepară o salată capresse. Fiecare copil taie bucăţele de mozarella (folosind cuţite de plastic), roşii, frunze proaspete de busuioc. Apoi le amestecă, se adaugă ulei de măsline şi puţină sare. Când au terminat salata, se împarte tuturor şi mănânca fiecare din ceea ce au preparat.
            La sfârşit, ne rugăm cu rugăciunea Toţi cu inima curată.

sâmbătă, 26 septembrie 2009

Semn de carte -finalizare – cusături (fete) Lăcuirea crucilor din lemn; Candelă – confecţionare (băieţi)


Activitate
Vârsta: 4-8 ani
Obiective:
-          să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea candelelor şi a semnelor de carte;
-          să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură (dop de plută, fire din bumbac);
-          să-şi formeze şi să-şi consolideze unele abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică.
-          sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor;
-          să conştientizeze importanţa lucrării pe care o au de realizat.

Materiale necesare:
-     pentru băieţi:  lac pe bază de apă, pensule; dop de plută, foarfecă, sfoară din bumbac, folie aluminiu, pahar sticlă, ulei;
-     pentru fete: ace de cusut, fire de bumbac colorate, etamină, forfecuţe, floricele, fluturaşi pentru aplicaţii;

 Coordonatori: Cătălina şi Costică Chelaru


Desfăşurarea activităţii:

La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
 • Tatăl nostru;
 • Rugăciune la intrarea în clasă;
 • Rugăciunea de dimineaţă

După rugăciuni, îi voi întreba despre locul în care ne-am rugat ( în faţa altarului, în biserică) şi ne vom reaminti ceea ce am realizat în cadrul activităţii anterioare: crucile din lemn, suporturile din lut şi semnele de carte. Apoi îi voi anunţa că şi de data aceasta vor lucra pe grupe: fete şi băieţi.  Fetele vor continua să coase la semnele de carte şi le vor finaliza, iar băieţii vor lăcui crucile realizate la întâlnirea anterioară şi fiecare va pregăti câte o candelă.

Vor primi explicaţiile necesare pentru a putea pregăti candela.

Apoi, fiecare grupă va primi materialele necesare şi fiecare va lucra la obiectele propuse pentru realizat.
Fetele, sub îndrumarea coordonatorului activităţii, vor finaliza  semnele de carte şi vor aplica floricele şi fluturaşi, pe fiecare semn.
Băieţii vor lăcui crucile cu lac pe bază de apă, fiind îndrumaţi de coordonatorul activităţii. Fiecare băiat va pregăti apoi câte o candelă: vor tăia dopul de plută, îl vor înveli în folia de aluminiu, vor face o gaură în mijlocul dopului, trecând bucata de sfoară prin locul făcut, vor turna ulei în pahare, iar dopul cu fitil îl vor lăsa să plutească pe ulei.  Fitilul va fi aprins la una dintre candele, pentru a o testa.

La sfârşit, rostim rugăciunea de mulţumire.

sâmbătă, 19 septembrie 2009

Semn de carte – cusături (fete); Cruce din lemn; Suport pentru cruce, din lut – confecţionare (băieţi)


 Activitate

Vârsta: 4-8 ani
Obiective:
-         să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea crucilor din lemn şi a semnelor de carte;
-         să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură (lemn, fire din bumbac, lut);
-         să-şi formeze şi să-şi consolideze unele abilităţi practice, specifice nivelului de dezvoltare motrică.
-         să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
-         să conştientizeze importanţa lucrării pe care o au de realizat.

Materiale necesare:
-         pentru băieţi: şipci de lemn, grosime 5mm, lăţime 10 mm, câte două bucăţi de lungimi diferite pentru suprapunere şi obţinerea unei cruci, pentru fiecare copil; cuie mici; ciocane; lut
-         pentru fete: ace de cusut, fire de bumbac colorate, etamină, forfecuţe 

Coordonatori: Cătălina şi Costică Chelaru

Desfăşurarea activităţii:

La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
 • Tatăl nostru;
 • Rugăciune la intrarea în clasă;
 • Rugăciunea de dimineaţă

După rugăciuni, îi voi întreba despre locul în care ne-am rugat ( în faţa altarului, în biserică) şi ne vom reaminti ceea ce am discutat în cadrul activităţii anterioare, despre locul de rugăciune, despre cât de important este să avem fiecare acasă un astfel de loc. Copiii vor afla că, de data aceasta, vor lucra pe grupe: fete şi băieţi. Voi anunţa tema: fetele vor coase semne de carte pentru ele, dar şi pentru băieţi, iar băieţii vor confecţiona cruci din lemn pentru ei şi pentru fete.
Vor asculta istorisirea despre Maica Domnului care, în timpul petrecut la templu, cosea şi ţesea, alături de celelalte fete, catapeteasma templului, iar băieţii vor lucra precum bătrânul Iosif, în atelierul său de tâmplărie.

Apoi, fiecare grupă va primi materialele necesare şi fiecare va lucra la obiectele propuse pentru realizat.
Fetele, sub îndrumarea unei mămici, coodonatorului activităţii, Cătălina Chelaru, vor coase la măsuţe, pe etamină, o cruce, câteva inimioare, cu tehnica punctului cruciuliţă.


Băieţii vor realiza crucile, prin suprapunerea a două şipci de mărimi diferite. Fiecare băiat va bate cuie cu ciocanul, pentru a obţine crucea, pe rând, sub îndrumarea şi supravegherea unui tatic, coordonatorul activităţii băieţilor, Costică Chelaru. Apoi, vor realiza suportul pentru cruce din lut.


După ce au finalizat crucile din lemn şi suporturile din lut, le vor lăsa la uscat, într-un loc ferit.
La sfârşit, se vor ruga cu rugăciunea de mulţumire: Toţi cu inima curată.

sâmbătă, 12 septembrie 2009

Rugăciunea. Cartea mea de rugăciuni


Activitate

Vârsta: 4-8 ani 
Obiective:
-         să înţeleagă rugăciunea ca şi convorbirea noastră cu Dumnezeu;
-         să conştientizeze importanţa rugăciunii;
-      să enumere tipurile de rugăciune (de laudă, de mulţumire, de cerere; individuală, colectivă; pentru mine, pentru altul);
-    să descrie obiectele necesare la locul de rugăciune: icoana, carte de rugăciuni, crucea, candela, lumânarea;
-        să realizeze propria carte de rugăciuni, prin decupare şi lipire

Materiale necesare: foi colorate tip A5; icoane colorate mici, pe hârtie; lipici; cartoane colorate; panglică; perforator; foi cu textele rugăciunilor

Coordonator: prof. Florina Jinga

Desfăşurarea activităţii:

La început, vom vorbi despre rugăciune:
- Ce este?
- Cui ne rugăm?
- Cum ne rugăm?
- Unde ne putem ruga?
- De ce ne rugăm?
- Cum ne rugăm? De câte feluri poate fi rugăciunea?
- Cum ne pregătim pentru rugăciune?

Apoi, aplicăm ceea ce am dicutat, rugându-ne împreună cu rugăciunile ştiute:
 • Tatăl nostru;
 • Rugăciune la intrarea în clasă;
 • Rugăciunea de dimineaţă
După rugăciuni, îi voi întreba depre locul în care ne-am rugat ( în faţa altarului, în biserică) şi le voi vorbi despre locul de rugăciune, cât de important este să avem fiecare acasă un astfel de loc. Apoi îi voi solicita să se gândească la obiectele necesare pentru un loc de rugăciune: carte de rugăciuni, cruce, lumânare, candelă, icoană. Le voi propune să confecţionăm împreună un loc de rugăciune, pe parcursul mai multor întâlniri, iar la această primă întâlnire să realizeze fiecare o carte de rugăciuni.

Copiii vor primi foi colorate, icoane, textele mai multor rugăciuni şi lipici.  Vor lega foile, care au fost în prealabil perforate, între două cartoane (pot fi legate şi într-un dosar cu şină).
Apoi, vor lipi câte o icoană pe prima pagină şi câte o rugăciune pe fiecare foaie.  Pe paginile fără rugăciuni, vor desena îngeraşi, cruci şi vor lipi, din loc în loc alte iconiţe.
La sfârşit, legăm cartea de rugăciuni cu o panglică.

Rugăciunile pentru cartea de rugăciuni:
RUGĂCIUNILE COPIILOR

Tatăl nostru

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne lăsa pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de cel rău.
Amin.

Sfânta Cruce

Doamne-ajută cui sărută
Sfântă Crucea Ta
Şi se-nchină şi se roagă
Însemnându-se cu ea.Rugăciunea de dimineaţă

Doamne, noaptea a trecut
Şi noi linişte am avut;
Al Tău înger preaiubit
Cu-ngrijire ne-a păzit.

Ajută-ne, Doamne, iară
Să lucrăm până deseară
Voia Ta s-o împlinim
Fiii Tăi iubiţi să fim.

Îngeraşule, păzeşte-mă!
Cruce, ocroteşte-mă!
Doamne, miluieşte-mă!

Rugăciunea de seară

Doamne, ziua s-a sfârşit
Noaptea iarăşi a venit.
Peste zi ne-ai ajutat
De-am lucrat şi-am învăţat.

Ajută-ne, Doamne Sfinte,
Şi de-acuma înainte
Zi de zi să tot sporim
Oameni buni cu toţi să fim


Rugăciunea pentru părinţi
Doamne, ţine fericiţi
Pe părinţii mei iubiţi
Să mă poată creşte bine
Să se bucure de mine.
Dă-le, Doamne, sănătate
Şi iertare de păcate
Viaţă lungă pământească
Şi-n împărăţia cerească.


Îngeraşul

Înger, Îngeraşul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu mine
Şi mă-nvaţă să fac bine.

Eu sunt mic, tu fă-mă mare,
Eu sunt slab, tu fă-mă tare
Şi-n tot locul mă-nsoţeşte
Şi de rele mă păzeşte.


Rugăciunea pentru fraţi

Doamne ţine-i fericiţi
Şi pe fraţii mei iubiţi
Dă-le, Doamne, sănătate,
Bucurie, spor în toate.

Şi să fim apropiaţi
Fiindcă de-asta suntem fraţi.
Să ne iubim, să ne-ajutăm,
Pe părinţi să-i respectăm,
Căci acesta-i lucru sfânt
Şi în cer şi pe pământ


Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi!


Nădejdea mea este Tatăl
Scăparea mea este Fiul,
Acoperământul meu este Duhul Sfânt.
Treime Sfântă, slavă Ţie!


Rugăciune către Maica Domnului

Maică Preacurată, te rugăm frumos,
Roagă-Te îndată Domnului Hristos
Să ne dăruiască ajutorul Său
Şi să ne ferească de tot ce e rău!

Rugăciunea copiilor

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai primit pe copiii ce veneau la Tine, primeşte şi din buzele mele, ale copilulul Tău, aceasta rugăciune de seară. Acoperă-mă cu acoperământul aripilor Tale, ca în pace să mă culc şi să dorm. Şi mă ridică, la vremea potrivită, spre slăvirea Ta, ca Cela ce singur eşti bun şi de oameni iubitor.

Amin