sâmbătă, 27 octombrie 2012

Purpuriu (Vineţiul), tristeţea şi nădejdea Învierii. Ştergare pictate cu boabe de struguri

Data: 27.10.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema:   Purpuriu (Vineţiul), tristeţea şi nădejdea Învierii. Ştergare pictate cu boabe de struguri
Obiective:
- să identifice obiecte care să aibă culoarea violet, să le deseneze şi să le coloreze;
- să-şi amintească ce sunt patimile Domnului, povestind ce s-a întâmplat în Săptămâna Patimilor;
- să asocieze violetul/negrul cu atmosfera de întristare şi pocăinţă a postului, dar şi cu nădejdea Învierii;
- să confecţioneze ştergare "pictate" cu boabe de struguri

Materiale necesare:
-   Foi de hârtie albă;
-   Creioane colorate, carioci;
-  Imagini cu evenimentele petrecute în Săptămâna Patimilor;
- Bucăţi de pânză albă, de mărimea ştergarelor;
- Ciorchini, boabe de struguri

Desfăşurarea activităţii:
- Până se adună toţi copiii, cei prezenţi se gândesc la obiecte, lucruri  violet, le desenează pe hârtie şi le colorează. 
- Apoi, mergem în faţa altarului unde ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute: 
·        Tatăl nostru; 
·         Rugăciune la intrarea în clasă; 
·         Rugăciunea de dimineaţă;
 
- După rugăciune, ne întoarcem în sala mare, pentru continuarea activităţii. Copiii vor numi obiectele, lucrurile, fiinţele sau fenomenele pe care le-au desenat. Apoi, ne vom gândi la ce ne trimite cu gândul culoarea violet (închis), dar şi negru (violet închis - regalitate, speranţă; negru - întristare, pocăinţă).
- Povestim despre post (ce este? ce facem în timpul postului? când şi cum îl ţinem? cine a postit dintre personajele biblice cunoscute? de ce postim?)
- Vorbim despre Săptămâna Patimilor, despre suferinţele Mântuitorului şi întristarea acestei perioade. Amintim despre Cina cea de Taină, despre Sfânta Împărtăşanie, despre pâine şi vin, despre struguri.
- Precizăm, de asemenea, că în biserică, se obişnuieşte ca preoţii să îmbrace veşminte de culoare violet/negru în Postul Mare, inclusiv la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.


Activitatea practică
- Cei mici primesc foi albe şi colorează lucruri violet şi negre;
- Apoi, primesc bucăţi de pânză albă, de mărimea ştergarelor, boabe de struguri şi carioci;
- Vor picta ciorchini de struguri, cu boabe de struguri negri, amintind de ştergarele care împodobesc icoanele, dar şi de ştergarul Sf. Veronica, cea care a şters chipul Mântuitorului pe drumul Golgotei;
La sfârşit, amintim despre ce am discutat, ce anume am făcut la această întâlnire şi rostim rugăciunea către Maica Domnului, Cuvine-se cu adevărat.

sâmbătă, 20 octombrie 2012

Verdele, reînnoirea naturii, a vieţii. Prapuri din carton cu frunze, cu Sfânta Cruce şi icoana Sfântului DimitrieData: 20.10.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema:  Verdele, reînnoirea naturii, a vieţii. Prapuri din carton cu frunze, cu Sfânta Cruce şi icoana Sfântului Dimitrie

Obiective:
-   să identifice obiecte care să aibă culoarea verde, să le deseneze şi să le coloreze;
- să-şi amintească cine a fost Sfântul Dimitrie şi să-i povestească viaţa;
- să asocieze verdele cu viaţa, cu Duhul Sfânt, Dătător de viaţă; cu vegetaţia, tinereţea, nădejdea şi prospeţimea;
- să confecţioneze prapori din carton şi frunze.

Materiale necesare:
-        Foi de hârtie albă;
-        Creioane colorate;
-        Fişe cu icoana Sfântului Dimitrie şi cu Sfânta Cruce;
-        Cartoane albe A4;
-        Lipici;
-        Frunze de diferite culori;
-    Beţişoare de frigărui;
-        Cartea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ed. Sf. Mina

Desfăşurarea activităţii:

- Până se adună toţi copiii, cei prezenţi se gândesc la obiecte, lucruri verzi, le desenează pe hârtie şi le colorează. 


- Apoi, mergem în faţa altarului unde ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute: 
·        Tatăl nostru; 
·         Rugăciune la intrarea în clasă; 
·         Rugăciunea de dimineaţă


- După rugăciune, ne întoarcem în sala mare, pentru continuarea activităţii. Copiii vor numi obiectele, lucrurile, fiinţele sau fenomenele pe care le-au desenat. Apoi, ne vom gândi la ce ne trimite cu gândul culoarea verde (viaţa, vegetaţia, prospeţime, sănătate, nădejde);
- Povestim despre vegetaţie, frunze, iarbă, viaţă şi transformările petrecute în natură de la un anotimp la altul.
- Ne amintim de Sfântul Dimitrie, de faptul că îl vom sărbători în 26 octombrie; povestim despre viaţa pe care a trăit-o şi observăm că este reprezentat în icoană înveşmântat în armură de soldat roman cu mantie verde, ca semn al curajului, al speranţei, al vieţii trăite în Duhului Sfânt, al tinereţii şi vieţii veşnice. Amintim că, în bătălii, armatele purtau steaguri de luptă şi că şi în biserică avem steaguri pe care le mai numim şi prapuri sau prapori. Acestea ne amintesc de războiul nevăzut pe care îl avem de purtat cu gândurile rele, faptele rele, dar ne stau şi mărturie că sfinţii au învins, urmându-l pe Hristos, învingând astfel tot răul. - Precizăm, de asemenea, că în biserică, se obişnuieşte ca preoţii să îmbrace veşminte de culoare verde la sărbătorile închinate Duhului Sfânt (Pogorârea Duhului Sfânt), la Florii, şi, în unele părţi, la Înălţarea Sfintei Cruci, iar acoperămintele din biserică să fie tot verzi.
Activitatea practică

- Cei mici primesc cartoane albe, în formă de prapori;
- Lipesc icoana Sfântului Dimitrie sau Sfânta Cruce pe cartonul decupat în formă de prapor;


- Pe fiecare icoană şi pe carton, copiii lipesc frunze de diferite culori;

 

- Când au terminat, au primit câte un beţişor pe care l-au înfipt în prapor şi, în cinstea Sfântului Dimitrie şi a Sfintei Cruci, ne-am închinat mai întâi în biserică şi apoi am înconjurat biserica ţinând, praporii în mâini şi gândindu-ne luptătorii cei adevăraţi, oastea lui Hristos.

La sfârşit, amintim despre ce am discutat, ce anume am făcut la această întâlnire şi rostim rugăciunea către Maica Domnului, Cuvine-se cu adevărat.

sâmbătă, 13 octombrie 2012

Albastrul, seninătatea Maicii Domnului. Alcătuirea unei cărticele despre copilăria Maicii Domnului

Data: 13.10.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema: Albastrul, seninătatea Maicii Domnului. Alcătuirea unei cărticele despre copilăria Maicii Domnului

Obiective:
-   să identifice obiecte care să aibă culoarea albastru şi să le coloreze;
- -şi amintească cine a fost Sfânta Parascheva;
-  să asocieze albastrul cu cu Maica Domnului, cu cerul, seninătatea, viaţa duhovnicească;
- să  alcătuiască o cărticică despre copilăria Maicii Domnului

Materiale necesare:
·        Foi de hârtie albă;
·        Creioane colorate;
·        Cartoane albastre A4;
·        Panglică/şnur;
·        Fişe cu imagini care să ilustreze anumite momente din copilăria Maicii Domnului: Naşterea Maicii Domnului; Primii paşi ai Maicii Domnului către mama sa, Sfânta Ana; Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Desfăşurarea activităţii:

- Până se adună toţi copiii, cei prezenţi se gândesc la obiecte, lucruri albastre şi le desenează pe hârtie.


- Apoi, mergem în faţa altarului unde ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute: 
  • Tatăl nostru; 
  •  Rugăciune la intrarea în clasă; 
  •  Rugăciunea de dimineaţă;
- După rugăciune, ne întoarcem în sala mare, pentru continuarea activităţii. Copiii vor numi obiectele, lucrurile, fiinţele sau fenomenele pe care le-au desenat. Apoi, ne vom gândi la ce ne trimite cu gândul culoarea albastru (cu cerul, seninătatea, viaţa duhovnicească);
- Ne amintim de Sfânta Parascheva, de faptul că o vom sărbători mâine, în 14 octombrie; povestim despre viaţa pe care a trăit-o şi observăm că este reprezentată în icoană înveşmântată în albastru, semn al curăţiei, seninătăţii sufletului, precum şi al apropierii de Dumnezeu. Colorăm icoana Sfintei Parascheva, după model.


 -  Apoi, copiii observă că şi Maica Domnului este reprezentată în icoane în roşu închis şi albastru, iar uneori numai în albastru.Vorbim despre bunătatea Maicii Domnului, tăcerea, modestia, seninătatea ei. Explicăm de ce este Maica Domnului reprezentată deasupra altarului, pe fond albastru (pentru că Maica Domnului este Împărăteasa cerurilor; pentru că este mijlocitoare între cer şi pământ; pentru că atunci când a locuit la templu, s-a rugat în Sfânta Sfintelor).
- De asemenea, la sărbătorile închinate Maicii Domnului, se obişnuieşte ca preoţii să îmbrace veşminte albastru deschis, iar acoperămintele din biserică să fie tot albastre.

Activitatea practică
- Cei mici primesc cartoane albastre dinainte pregătite şi fişe cu imagini care să ilustreze anumite momente din copilăria Maicii Domnului: Naşterea Maicii Domnului; Primii paşi ai Maicii Domnului către mama sa, Sfânta Ana; Intrarea Maicii Domnului în Biserică.
- De asemenea, primesc panglică să lege foile între coperţi (după ce foile şi cartoanele au fost deja perforate);

 - Apoi, fiecare lipeşte/colorează numai personajele indicate din imaginile din cărticică;


- În timpul activităţii manuale, cântăm împreună Născătoare de Dumnezeu. 
La sfârşit, amintim despre ce am discutat, ce anume am făcut la această întâlnire şi rostim rugăciunea către Maica Domnului, Cuvine-se cu adevărat.


sâmbătă, 6 octombrie 2012

Albul, puritatea luminii harului lui Dumnezeu. Pictură - Sfânta Treime


Data: 6.10.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema: Albul, puritatea luminii harului lui Dumnezeu. Pictură - Sfânta Treime

Obiective:
-   să numească Persoanele Sfintei Treimi (Tatăl, Fiul, Sfântul Duh);
-    precizeze care sunt imaginile/simbolurile pentru fiecare din Persoanele Sfintei Treimi;
- să asocieze albul cu sărbătorile: Botezul Domnului, Schimbarea la Faţă; Învierea Domnului, Înălţarea Domnului;
-să picteze reprezentări ale Persoanelor Sfintei Treimi: Tatăl – Mâna binecuvântând, Fiul – Chipul Mântuitorului; Sfântul Duh – Un porumbel

Materiale necesare:
·        Foi de hârtie neagră;
·        Creioane albe;
·        Rame cu pânză triunghiulare;
·        Pensule, culori tempera, auriu pe bază de apă;
·        Foi dantelate (pentru prăjituri)

Desfăşurarea activităţii:

- Până se adună toţi copiii, cei prezenţi se gândesc la obiecte, lucruri albe şi le desenează cu creioane albe, pe hârtie neagră;
- Apoi, mergem în faţa altarului unde ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute: 
  • Tatăl nostru; 
  •  Rugăciune la intrarea în clasă; 
  •  Rugăciunea de dimineaţă 
- După rugăciune, ne întoarcem în sala mare, pentru continuarea activităţii. Copiii vor numi obiectele, lucrurile, fiinţele sau fenomenele pe care le-au desenat  cu creioane albe. Apoi, ne vom aminti ce anume a spus părintele despre veşminte, într-o întâlnire anterioară, ce am discutat despre culori şi care este importanţa lor;
- Reluăm discuţia despre Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh; discutăm despre Dumnezeu Tatăl, pe Care nu L-a văzut nimeni, decât în Rai şi Care poate fi reprezentat printr-o mână binecuvântând; vorbim despre Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos; ne amintim despre unul din simbolurile Sfântului Duh: porumbelul şi confecţionăm un porumbel;- Apoi, copiii pictează o reprezentare a Sfintei Treimi: Tatăl – Mâna binecuvântând, Fiul – Chipul Mântuitorului; Sfântul Duh – Un porumbel;
 

 - Amintim, de asemenea, că albul este culoarea Sfintei Treimi, simbolizând strălucirea, puritatea, lumina dumnezeiască, Învierea, intrarea în viaţa veşnică. De aceea, la sărbătoarea Învierii veşmintele preoţilor şi acoperămintele din biserică sunt alb-strălucitoare. La fel este şi în cazul sărbătorilor: Botezul Domnului, Schimbarea la Faţă (când are loc, o teofanie sau epifanie, adică Se arată Dumnezeu în Treime), Înălţarea Domnului când Doumnul Iisus Hristos Se înalţă la cer în lumină.

Activitatea practică
- După ce au colorat cu creioane albe, pe foi negre, copiii primesc foi dantelate (folosite în patiserie pentru torturi).


- Apoi,  confecţionează un porumbel din aceste foi dantelate (vezi  aici);


- Cei mici primesc, de asemenea,  rame cu pânză, de formă triunghiulară pe care sunt desenate de dinainte:  Tatăl – Mâna binecuvântând, Fiul – Chipul Mântuitorului; Sfântul Duh – Un porumbel şi pictează, respectând culorile din modelul prezentat.
 La sfârşit, amintim despre ce am discutat, ce anume am făcut la această întâlnire şi rostim rugăciunea de mulţumire, Toţi cu inima curată.