sâmbătă, 21 septembrie 2013

Ateliere ArtCosmice. Sfânta Liturghie. Proscomidia


A inceput școala, începem și noi activitățile la "Peștișorul de aur".

În acest an, atelierele, pe care le vom numi „Atelierele ArtCosmice”, propun o serie de activităţi practice şi teoretice adresate copiilor (4-10 ani) şi tinerilor adolescenţi (11-15 ani), referitoare la locul omului în univers şi la universul nostru interior, cu referinţă la ideea de frumos şi artă, sublimate în Taina Sfintei Liturghii şi în artele seculare.

Prima întâlnire din anul şcolar 2013-2014 având ca temă generică Sfânta Liturghie, a avut ca subiect rânduiala tipiconală şi semnificaţiile proscomidiei.

Întâlnirea a constituit punctul de pornire al „Atelierelor ArtCosmice”, care se vor desfăşura în continuare, până la sfârşitul lunii noiembrie. Din acest motiv, la această întâlnire au participat ambele grupe de copii: 4-10 ani, respectiv 11-15 ani.

Prezentarea a fost realizată de către Pr. Constantin Jinga, care a început prin a explica semnificaţiile termenilor „Sfânta Liturghie” şi „Proscomidie” şi a vorbit pe scurt despre caracterul cosmic şi duhovnicesc al acestora.

În continuare, părintele a prezentat obiectele liturgice utilizate în cadrul proscomidiei: sfântul disc, steluţa, sfântul potir, sfânta copie şi acoperămintele pentru vase, precum şi materiile (prescurile, vinul şi apa) – vorbind despre semnificaţiile acestora în diferitele momente ale sfintei liturghii.
 Copiii s-au apropiat în jurul unei măsuţe special amenajate în acest sens şi au urmărit cum părintele, luând fiecare prescură în parte, a scos miridele din prescuri, a turnat vin şi apă în sfântul potir, a aranjat miridele pe sfântul disc într-o anumită ordine şi a explicat pe înţelesul copiilor forma şi poziţia fiecărei miride pe sfântul disc şi etapele a proscomidiei.


 

Am văzut astfel că pregătirea agneţului şi a celorlalte miride şi punerea înainte a acestora spre prefacere şi împărtăşire euharistică semnifică aşezarea laolaltă a darurilor credincioşilor în matricea Bisericii. Proscomidia cuprinde tema lucrării mântuitoare şi a jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, precum şi a lucrării Bisericii, în aspectul ei Biruitor şi în cel Luptător. Complexul simbolic care se constituie în finalul proscomidiei relevă icoana desăvârşită a Bisericii, ca trup şi mireasă a Mântuitorului. De altfel, atunci când sunt aşezate pe masa sfântului altar, Sfântul Potir se află în dreptul icoanei Mântuitorului din iconostas, iar Sfântul Disc este în dreptul icoanei Maicii Domnului – la fel după cum stau şi mirii care urmează a fi cununaţi, înaintea iconostasului. Acest aspect, împreună cu toate elementele care compun proscomidia: obiectele de cult, pâinea, vinul, apa, osteneala oamenilor care le-au realizat, lucrarea preotului slujitor şi desăvârşirea lor în biserică, în cadrul sfintei liturghii – sunt importante pentru înţelegerea caracterului universal al acestei sfinte taine: practic vorbind, întreaga creaţiune participă la săvârşirea ei şi, prin buna voire a Tatălui, cu jertfa Fiului şi prin lucrarea desăvârşitoare a Duhului Sfânt, lumea întreagă devine pregustare a Raiului şi se împărtăşeşte din iubirea infinită şi de viaţă dătătoare a lui Dumnezeu.


  În încheierea primei părţi a întâlnirii, părintele a pregătit prescurile rămase după scoaterea miridelor, aşa cum se pregăteşte, în cadrul sfintei liturghii, anafura. Bucăţele de „anafură” au fost apoi împărţite copiilor şi tuturor celor care au participat la prezentare. În partea a doua a întâlnirii, cei mici au colorat două imagini: cu Sfântul Disc și  Potirul și așezarea miridelor pe Sfânul Disc.

Apoi, și cei mici și cei mari, au fământat aluat și fiecare a făcut câte o prescură.
Niciun comentariu: