sâmbătă, 18 februarie 2012

Despre cer şi pământ (Psalmii 96, 1; 103, 3; 117, 22). Hrisma pictată pe piatră. Sfântul Teodor Tiron


Activitate

Data: 18.02.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema: Despre cer şi pământ (Psalmii 96, 1; 103, 3; 117, 22). Hrisma pictată pe piatră. Sfântul Teodor Tiron


Obiective:
- să-şi aducă aminte ce a creat Dumnezeu în a doua zi şi a treia zi ale creaţiei;
- să recunoască icoana Sfântului Teodor Tiron, să-i povestească, pe scurt, viaţa şi minunea în urma căreia avem obiceiul de a pregăti colivă pentru cei răposaţi;
- să stabilească legătura între creaţia din cele două zile (cer, ape, pământ, vegetaţie) şi lucrarea practică pe care o au de realizat (hrisma pictată pe o piatră; din grâu-colivă);
- să utilizeze suporturi alternative pentru pictură (piatră);
- să prepare o colivă.

Materiale necesare:
o   foi / cartoane cu Ps. 96, 1; 103, 3; 117, 22
o   foi cu informaţii despre viaţa Sfântului Teodor Tiron;
o   pietre netede (adunate din râu);
o   pensule, culoare aurie;
o   caserole / farfurii; grâu fiert; ingrediente pentru prepararea colivei;

Desfăşurarea activităţii:
- La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute:
  • Tatăl nostru;
  • Rugăciune la intrarea în clasă;
  • Rugăciunea de dimineaţă
-  Ne amintim despre zilele creaţiei, în special despre zilele a doua şi a treia (cer, pământ, ape, vegetaţie).
-  Copiii primesc 2 foi/cartoane cu versetele care amintesc de zilele amintite şi colorează litera ornamentată.6,103,117
- Citim versetele din Psalmii 96, 1; 103, 3; 117, 22  şi le explicăm; pun accentul pe Psalmul 117, 22: „Piatra pe care n-au băgat-o în seamă zditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.” Este vorba despre un verset mesianic, ce prevesteşte venirea Mântuitorului. Astfel, Mântuitorul este asemănat cu o piatră.
-  Le explic ce este Hrisma (Hrismă = mir, iar „Hristos” însemnă, în lb.gr., „Cel Uns”; Hrisma este şi o reprezentare grafică ce face referire la Mântuitorul.
literele greceşti H = gr. X; R = gr. P)

           
- Copiii introduc cele două foi/cartoane în plicul în care se păstrează şi celelalte pagini pentru cartea despre Psalmi. 


-  Discutăm despre vegetaţie, despre grâu, din care se face coliva. Apoi, copiii ascultă povestea Sf. Teodor Tiron şi de ce preparăm colivă. Activitatea practică:  
o   Fiecare copil primeşte câte o piatră netedă, pensulă şi culoare aurie.
o   Pictează hrisma pe piatră şi se lasă la uscat;


o   Copiii primesc caserole/farfurioare şi grâu fiert. Fiecare prepară o colivă adăugând: zahăr, nucă, cacao, stafide, etc. 
o   După preparare, copiii o mănâncă bucuroşi.


La sfârşit, mai citim o dată Psalmii 96, 1; 103, 3; 117, 22 şi rostim rugăciunea de mulţumire, Toţi cu inima curată.

Niciun comentariu: