sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Manuscrise vechi. Vizită la Muzeul Catedralei


Activitate

Data: 28.01.2012
Vârsta: 4-9 ani
Tema:  Manuscrise vechi. Vizită la Muzeul Catedralei

Obiective:
-         să vizualizeze manuscrisele, icoanele, obiectele de cult expuse şi să plaseze în timp vechimea lor;
-         să conştientizeze importanţa acestor obiecte şi să explice de ce se păstrează la muzeu;
-         să explice sensul cuvântului „manuscris” şi să enumere câteva din manuscrisele pe care le-au văzut;
-     să-şi aducă aminte despre creaţia lui Dumnezeu şi să coloreze imaginile dintr-o cărticică despre zilele creaţiei

Materiale necesare:
o       cărticele cu zilele creaţiei pregătite dinainte;
o       creioane colorate

Desfăşurarea activităţii:
- La început, ne rugăm împreună cu rugăciunile ştiute: 
  •   Tatăl nostru;
  •  Rugăciune la intrarea în clasă;
  •  Rugăciunea de dimineaţă
- Activitatea se desfăşoară în muzeu, unde ne aşezăm în semicerc. 

 - Ne amintim despre activitatea precedentă: Despre Psalmi. Cununa anului; şi faptul că la sfârşitul activităţii fiecare copilaş a primit un plic şi trei foi / cartoane ce reprezintă primele pagini din cărticica ce se va numi Din Psalmi Cetire...
- Discutăm despre cum sunt primele litere de pe cele trei foi/cartoane (ornamentate) şi cu ce seamănă (cu literele din manuscrise); despre conţinutul manuscriselor (Sfânta Scriptura; Evanghelia; diferite cărţi de cult, folosite la slujbe).
- Îi anunţ pe copii că la finalul celor 9 activităţi, vor avea şi ei o cărticică ce va semăna cu un manuscris: cu fragmente din Sfânta Scriptură (Cartea Psalmilor), cu litere frumoase, colorate de ei, învelită şi legată în piele; menţionez, de asemenea, că versetele din cărticică sunt versete din Psalmi, ce se referă la zilele creaţiei. Astfel că, mai întâi este necesar să ne amintim despre cum a creat Dumnezeu lumea văzută.
- Copiii primesc cărticelele cu zilele creaţiei, pregătite dinainte.
(Materiale folosite:    - carton A4 pentru coperţi;
- 6 foi A5 de diferite culori pale;
- panglică pentru legat) 
            - Mai întâi, îi rog pe copii să închidă ochii, să-şi astupe urechile şi să rămână astfel, preţ de câteva secunde. Apoi discutăm despre: cum a fost? ce aţi văzut? ce aţi auzit?; aşa a fost la început: întuneric şi pustiu. Dumnezeu a creat lumea din nimic, cu multă dragoste.


- Vorbim, pe rând, despre fiecare zi a creaţiei şi copiii colorează imaginile de pe fiecare pagină.             - La sfârşit, ne rugăm cu rugăciunea Toţi cu inima curată...

Niciun comentariu: